Historie klubu

1925 - 1945

Tradice štítarského SK, podle pamětníků, sahá před rok 1932. Již po I. světové válce se ve Štítarech projevovala snaha o sportovní činnost. Štítarskaá mládež však musela hledat uplatnění ve sportovních klubech v Kolíně. Po založení SK se ale většina hráčů vrátila zpět.

Zásluhou Bohouše Šlicibaura se uskutečnil se štítarských fandů a v roce 1925 byl sehrán I. zápas. Hrálo se na Pašince a domácí zvítězili 6:1. Pro připomínku. Mužstvo nastoupilo v této sestavě: Alois a Václav Brandejský, Bedřich, Jarda a Eman Formánkovi, Bohumil a Alois Marhanovi, Karel a Bohumil Tahalovi, Bohumil Šlicibaur a Stanislav Kučera.

Odveta byla sehrána po dlouhých šesti letech. Na domácím hřišti, na Ohrádce a Štítarský dosáhl prvního vítězství s výsledkem 3:1

Na podzim tohoto roku byl dán popud k založení klubu. V zimě 1932 byl ustanoven první výbor SK s předsedou K . Kučerou a členy: Václav Brandejský, Bohouš Šlicibaur, František Suchý a Ota Bohaboj.

V roce 1933 se začala hrát mistrovská utkání III. třídy ve středočeské fotbalové župě, za jejíhož člena byl štítarský SK přijat 19.3. 1935. V této době se již hrálo na současném hřišti. Jako kabiny sloužil starý vagon zakoupený od Čechie Kolín. V letech 1937 a 1938 se hrála II. třída. Pro velký zájem o fotbal byla založena rezerva, která hrála předzápasy. V roce 1939 bylo, pod vedením Stanislava Kučery a Václava Formánka, založeno dorostenecké družstvo. V letech II. světové války se hrál fotbal jen s velkými obtížemi.

1945 – 1960

Po válce znovu stoupá zájem o fotbal. Byly vybudovány nové dřevěné kabiny. Dorostenecké družstvo, pod vedením Josefa Kukala, dosahuje vynikající výsledky. V letech 1950 – 1952 dorostenci vyhrávají třikrát po sobě Zedníkův memoriál a putovní pohár definitivně patří do Štítar. Velmi dobře si toto družstvo vede i v Českém poháru, kdy po vítězství v okresním kole porazilo Sokol Kyje a podlehlo teprve Slavii Praha 1:3. Pozornost si zalsouží sestava tohoto družstva: Zd. Uher, J. Kaura, J. Hovorka, L. Musílek, J. Drahoš, J. Tvrdík, P. Lanc, O. Kapoun, J. Král, St. Kučera, J. Karlíček.

V tomto období prožívalo celé sportovní hnutí různé reorganizace. Odíly hrály pod hlavičkami podniků. U nás se hrálo s názvy Průmstav Kolín, Tatran Kolín, v letech 1955 – 1956 Sokol Jednota Zibohlavy. 9.12. 1956 byla ve Štítarech ustavena Sokolská jednota s předsedou Rudolfem Musílkem st. a členy byli: Zicha, Kulajta, Bohaboj, Janek, Vaníček, Kašpar, Kupec, Šulc, Saska, Pacovský, Beran, Vejdělek, Janata, Novák, Kukal, Hlušička. Pod hlavičkou Sokol Štítary se hrálo až do roku 1968.

V roce 1958 bylo založeno i žákovské družstvo za vedení V. Kašpara. I.A družstvo převzal F. Vohnický. V tomtéž roce se začalo jednat o výstavbě nových zděných kabin se společenskou místností a sociálním zařízením. Po neshodách v celém oddílu, které vyvrcholily rozpadem výboru, byla tato myšlenka odložena.

1960 – 1972

V čele výboru jako předseda zůstal V Suchý, který s několika málo členy dokázala udržet oddíl při životě. Doplněním výboru, hlavně hráči, se celá situace vyřešila. Začali se vracet odchovanci, kteří hráli v kolínských oddílech, základem družstva byli vítězové Zedníkova memoriálu a pod vedením M. Karlíčka se dala dohromady parta, která v letech 1960 – 1963 postoupila ze IV. Až do II. třídy. I tady vzpomeneme jména hráčů: Král, Flídr st., Cukr J., Cukr A., Karlíček J., Nešpol st., bratři Mikešové, Jindřichové, Kukal, Kaura, Novotný, Veselý, Dohnal, Kubelka, Novák P., Kučera a další. Za zvláštní pozornost stojí střelecká aktivita. Antonín Cukr nasřílel soupeřům za čtyři sezony 164 branek, Cukr Josef 86, Jiří Král 52.

Za pomoci MNV Radovesnice a OV ČSTV byly v letech 1961 – 1962 postaveny zděné kabiny. I když největší podíl na této akci měl Jarda Flídr st., který celou akci zajišťoval, tato generace hráčů strhla svým přístupem k pomoci nejen všechny členy oddílu, ale i řadu fanoušků, kteří se nemalou měrou postarali o zdárné ukončení celé akce.

Oddíl pořádal v sále na Výfuku taneční zábavy, pořádal zájezdy po republice a v roce 1967 i za hranice do tehdejší NDR – do města Gotha. Velký úspěch měly „Maškarní průvody“ po Štítarech, na které se s úsměvem vzpomíná dodnes.

V roce 1968 byl našemu oddílu po dlouhých letech vrácen původní název Štítarský SK. Zase však jenom nakrátko. V sedmdesátých letech, v tzv. letech normalizace společnosti, byly tyto názvy jako jako nesocialistické zakázány a tak se až do roku 1991 hrálo pod názvem Tělovýchovná jednota.

1972 – 1982

Žáci, dorost i dospělí hráli v okresních přeborech. Výbor pracoval v tomto složení: předseda – Rudolf Musílek st., místopředseda – Miroslav Karlíček, trener A – Josef Karlíček, vedoucí A – Jiří Král, , trener D – Jiří Dohnal, vedoucí D – Josef Cukr, vedoucí Ž – Miloslav Červinka, zapisovatel – Karel Mikeš, o propagaci se staral Rudolf Vyhlídka a o vybírání příspěvků Josef Radikovský.

V rámci oslav bylo na našem hřišti sehráno přátelské utkání s Lokomotivou Kolín, které hosté vyhráli 5:1.

V tomto roce se výbor začal zabývat přestavbou kabin, sociálního zařízení a přístavbou bytové jednotky pro správce. S vynaložením nemalých nákladů byly zpracovány veškeré plány, došlo k jejich schválení OV ČSTV, který měl celou přestavbu financovat. Celá akce však ztroskotala na nepochopení městských orgánů, zejména odboru výstavby. Důsledky tohoto chybného rozhodnutí se negativně projevuje škodami na vybavení a hřišti dodnes.

Naštěstí se tento neúspěch neprojevil na výsledcích. V roce 1973 vyhráli dospělí okresní kolo Českého poháru, o rok později okresní přebor a postoupili do I.B třídy. Znovu bylo založeno „B“ mužstvo.

Znovu se uskutečnil zájezd do NDR, tentokrát do Markenkirchenu, k sehrání přátelského utkání. Spolupořádali jsme spolu s Jiskrou Kolín závod Českého poháru v cyklokrosu, který se konal na našem hřišti a v jeho okolí.

Karel Mikeš se postaral o zlepšení stavu kabin a zejména o klubovnu, která je jeho dílem a stala se reprezentační místností naší TJ.

V prvním roce si A mužstvo vedlo v I.B třídě jako nováček celkem dobře. Ve druhé sezoně se citelně projevil odchod klíčových hráčů a následná reorganizace soutěží nás odsunula do II. třídy. Problémy s vedením oddílu i jednotlivých dužstev, ochabnutí zájmu o fotbal, zklamání ze sestupu. Výsledek je takový, že v následující sezoně sestup do III. třídy.

1982 – 1992

Při 50. výročí založení klubu jsme měli v soutěži po zrušení „B“ opět 3 družstva. Žáci, dorost i dospělí hrají v okresních soutěžích. Problém je se složením družstva dospělých, z kterého do Jiskry Kolín dcházejí Kubizňák, Hladík, Pácal. Doplńuje se Mládkem a Krtičkou, kteří přišli z vojny, Vlasák a Ulc z Nebovid, Havránek a Kovanda z Kolína. Po pěti letech, od roku 1979, přichází další reorganizace soutěží. Rozšiřuje se II. třída na dvě skupiny a tak díky umístění ve II. třídě postupujeme. Na jarní část soutěže přichází k mužstvu F. Kaura, hraje se pěkný fotbal a umístění na 3. místě bylo po letech odměnou pro příznivce, kteří si na hřištiě znovu našli cestu.

Začíná se projevovat generační problém ve výboru, který, prakticky celý ukončil činnost. Zůstali pouze K. Mikeš, St. Kučera a R. Musílek. Výbor byl po letech doplněn hráči a začal pracovat v tomto složení: Předseda – M. Ulc Hospodář – S. Kučera Jednatel – K. Mikeš Členové: Musílek, Havel,

V roce 1986 vedli jednotlivá mužstva: Žáky: Rejthar, Janeka vedoucí – Mikeš Dorost: Jiránek - Hlušička M. Dospělé: Malina - Musílek

Tento rok však přináší další rezignaci, která znamená pro A mužstvo sestup z 8. místa do III. třídy.

Ve spolupráci s Jiskrou Kolín se v našem areálu znovu koná závod Československého poháru v cyklokrosu, pořádáním zábav, zapůjčováním hřiště kolínským podnikům a organizacím získáváme finanční prostředky k zabezpečení naší činnosti. Byl založen oddíl ZRTV pod vedením paní A. Vrátné. Cvičení probíhalo v sále na Výfuku.

Výbor jedná o možnosti zavedení pitné vody do kabin a nové elektrické přípojky. Znovu narážíme na „ochotu“ města. Staré dřevěné kabiny byly opraveny a předělány na sklad, který zabezpečí lepší uschoání výstroje. V kabinách byla položena dlažba a obložení umýváren.

V sezóně 89 – 90 se pod vedením D. Havla a M. Havelky žáci umisťují na pěkném 4. místě. Největšího úspěchu však dosahuje dorost. Projevila se důsledná práce Jiránka a M. Hlušičky, kteří dovedli mužstvo k postupu do krajské soutěže.

Na našem hřišti hostuje Stadion Kolín a hraje zde svá domácí utkání. Připojuje se brigádnickou činností na úpravách hřiště a okolí.

1992 - 2002

Přípravy na 60. výročí založení oddílu zajišťoval výbor v tomto složení: Předseda – M. Ulc jednatel – R. Musílek Hospodář - P. Novotný členové – J. Flídr, M. Malina, M. Jiránek, D. Havel, J. Karlíček, M. Hlušička

O spolupráci výbor požádal i bývalé členy. Jmenovitě S. Kučeru, K. Mikeše, J. Karlíčka, kteří se velkou měrou postarali o zajištění výstavky fotografií na slavnostní schůzi.

Byla provedena úprava přírodní tribuny, kde byly usazeny lavičky, opraveno zábradlí kolem hřiště, podstatně byl vylepšen vzhled kabin i celého okolí. Pěkný dárek k oslavám dala oddílu i příznivcům obě mládežnická družstva. Žáci, pod vedením D. Havla, se celý ročník pohybovali na špici okresní soutěžního přeboru. Rekordního výsledku dosáhli v Polepech, když zvítězili 39:0 a D. Kmoch nastřílel 15 branek. Největším úspěchem však bylo vítězství ve finále okresního kola turnaje „O míč Ivo Viktora“, když porazili Sázavu výsledky (). Dorostenci se umístili na 3.místě krajské soutěže.

Samotné oslavy byly zahájeny Slavnostní schůzí v sále na Výfuku, byly uspořádány turnaje žáků a dorostu, které jak žáci tak dorostenci vyhráli. 4.7.1992 byly oslavy ukončeny utkáním Štítarského SK s internacioánly Sparty Praha s výsledkem 1:5.

Po tomto výročí začaly opět všední starosti o chod oddílu. Většinu své činnosti výbor věnuje snaze o opatření finančních prostředků na činnost oddílu. Ikdyž se zapojili i někteří hráči, tak až na malé výjimky bez úspěchu. I tak se výboru podařilo významně zlepšit vybavenost. V létě 1994 byly zbořeny staré dřevěné kabiny a na jejich místo byly na pilíře postaveny dvě Unimo buňky, které plynule navázaly na původní budovu kabin. Bylo zlepšeno i sociální zařízení. Byla provedena oprava větší části střechy.

K vedení žáků přibyli M. Vlasák a J. Kmoch. Po odchodu vlastně celého družstva do dorostenecké kategorie, nastupovala k utkání prakticky přípravka a na vyspělejší soupeře nestačila. O rok později začali již žáci dosahovat lepších výsledků.

Po odchodu poloviny hráčů předváděli dorostenci snaživý výkon, ale na víc než 11. místo po podzimu to nestačilo. Kvalitní zimní příprava byla na jaře znát a s 8. místem nastala spokojenost. V další sezóně skončili dorostenci na 9. místě, ale v ročníku 94 – 95 se již nepodařilo družstvo kvalitně doplnit a následoval sestup. Skončili i oba trenéři.

Mužstvo dospělých doznalo změny ve vedení, přišli J. Hlušička a L. Málek. Změny nastaly i v sestavě, ale mužstvo doplněné vlastními odchovanci však předčilo očekávání a v podzimní části se dokonce dostalo do vedení soutěže. Po mírném poklesu, však bylo celkové 6. místo hodnoceno dobře. V dalším ročníku dokonce 4. příčka. Následovalo uspokojení a dostavila se i nechuť přijít na trénink. Hráči ztratili zájem o dění v oddílu, nesešli se ani na hráčské schůzi. Proto výbor svolal na jaře 1995 mimořádnou Výroční členskou schůzi, která měla tyto problémy řešit. Pro malý počet členů nebyla schůze usneseníschopna. Proběhla sice se změněným programem, ale nevyřešilo se nic. Další pokus o svolání Výroční schůze v řádném termínu, na konci roku dopadl stejně. Nefunguje součinnost mezi výborem, vedením družstva a hráči. Výbor od roku 1996 pracuje v pěti, ještě později ve čtyřech členech a celou svoji činnost směřuje na zabezpečení finančních prostředků.

Složení výboru bylo následující: Předseda - M. Ulc Jednatel - R. Musílek Hospodář- M. Jiránek Členové- D. Havel

2002 - 2012

V tomto období se dění klubu pohybovalo jako na houpačce.

Mužstvo dospělých se po odchodu hráčů nebo ukončení jejich aktivní činnosti dostalo do problémů, které vyústilo v sestup do 4. třídy. Na poli mládežnických kategoriích došlo k úplnému ukončení jejich činnosti. Po určitou dobu měl klub pouze tým dospělých v nejnižší okresní soutěži. Nedařilo se ani rozvíjení areálu.

Ke konci této dekády se začínalo blýskat na lepší časy. Dařilo se znovu obnovit činnost mládežnických oddílů především zásluhou p. Stuchla a p. Kunáška. K nim se postupně přidali p. Lebeda a především p. Pros s p. Tondlem.

V současné době má klub dva mládežnické týmy v kategorii starší přípravky a starších žáků. V příští sezoně by klub rád rozšířil mládež o kategorii mladších žáků. V rámci těchto plánů se vedení klubu snaží navázat spolupráci s okolními kluby a přilákat nové mládežnické hráče pořádanými nábory. Rádi bychom rozšířili i tým mládežnických trenéru.

Tým dospělých je v posledních letech postupně doplňován v rámci možností o mladé hráče a bývalými odchovanci klubu, kteří se vracejí zpět do mateřského klubu. Na výkonech mužstva se tato změna pozitivně projevuje ve zlepšených výkonech, tým se pohybuje v popředí tabulky. Při výhledu v pokračování nastoupené cesty a ještě většího zájmů samotných hráčů je cílem postup do vyšší soutěže okresního fotbalu.

V posledních letech došlo i k postupnému zlepšení prostředí zázemí areálu (rekonstrukci příjezdové komunikace, výměna střešní krytiny, nové rozvody el. energie, rekonstrukce prostoru umýváren a především sociálního zařízení, vyčištění a opravě studny). Dále došlo k pokácení stromů v areálu, jejich kořenový zasahoval do hrací plochy a narušoval i drenážní systém hřiště. Vedení klubu dojednalo legalizaci smlouvy o nájmu areálu a pozemků. Dále byl se zástupci města předjednán postup případné revitalizace hrací plochy, na které se v poslední době především negativně projevuje zvýšená hladina spodní vody.

Na konci roku 2011 byla na valné hromadě zvolena správní rada v tomto složení: předseda - Zach L., místopředsedové - Musílek R., Stuchl J., pokladník - Líznerová Š., členové - Kunášek J., Jiránek M., Šubrt R., Lebeda J., Hölzl M.

Ladislav Zach

Fotbalový klub Štítarský SK