Úvod Dospělí Hřiště potřetí a podzim 2014

Hřiště potřetí a podzim 2014

 

 

Dovolím si na konec roku stručně reagovat na poslední měsíce.

Hřiště:

1) 16. 10. 2014 jsme podepsali smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace na projekt "Víceúčelový areál ve Štítarech".

2) je ukončené výběrové řízení na zhotovitele

Sice jsou to pouze dva body, ale předcházelo tomu splnění sposty podmínek, administrativních úkonů a nebylo to vůbec jednoduché.

Nicméně nám stále k zahájení prací na rekonstrukci hřiště brání jedna nesplněná záležitost:

Jednou z podmínek pro čerpání dotace je dle pokynů pro příjemce dotace zajištění tzv. garance udržitelnosti, jež se týká příjemců dotace, kteří jsou neveřejnými subjekty. Vyplývá z ní pro náš fotbalový klub povinnost zajistit vrácení finančních prostředků z dotace v případě porušení jejích podmínek, a to buďto formou pojištění nebo bankovní záruky.

S ohledem na to, že náš fotbalový klub je neziskovou organizací, nepovedlo se garantovat udržitelnost projektu požadovanou formou bankovní záruky (nedisponujeme potřebným zastavitelným majetkem ani bonitou) nebo pojistky, oslovili jsme několik bankovních a pojistných subjektů.

Při přípravě projektu jsme spolupracovali s Městem Kolínem a bylo nám přislíbeno, že město bude maximálně spolupracovat na možnosti realizace daného projektu. Bohužel se nyní ukázalo, že dle našeho názoru nedostatečná zákonná úprava mající podobu ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, neumožňuje Městu Kolín poskytnout garanci – ve formě ručené. Zmíněné ustanovení totiž výslovně umožňuje obcím ručit za závazky jiných právnických osob, pouze pokud vyplývají ze smlouvy o úvěru, nikoli ze smlouvy o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že veškeré prostředky z dotace ROP SČ směřují do majetku Města Kolína, konkrétně do veřejně přístupného fotbalového hřiště, s ohledem na to, že prostředky na spolufinancování projektu poskytuje našemu klubu také Město Kolín, rozhodlo se Město Kolín zaručit udržitelnost projektu tím, že v případě zániku našeho fotbalového klubu (založeného již v roce 1932) nebo za jiných okolností, které by nám znemožnily plnit povinnosti tříleté udržitelnosti projektu, bude tyto povinnosti zajišťovat samo tím, že na svoje náklady zajistí výstupy projektu v podobě realizace účelu na který by případně byla čerpána dotčená dotace. Tedy, že zbudovaný víceúčelový areál ve Štítarech bude samo provozovat a udržovat, čímž preferenční smysl a účel poskytované dotace v rámci zajištění plnění projektu bude dle našeho názoru dostatečně zajištěn.

 

Na základě uvedených skutečností jsme požádali Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy o vyjímku při dokladování garance udržitelnosti, ale žádost byla zamítnuta.

Takže nám zbývá jen alternativní možnost doložení garance udržitelnosti třetí osobou a to ve formě zástavy nemovitého či movitého majetku ve prospěch ROP po dobu tří let. V současné době jsme v jednání s jedním kolínským subjektem ochotným nám v nelehké situaci pomoci, ale není to úplně jednoduché a bude to chtít svůj čas. V případě nedoložení garance udržitelnosti, bohužel hrozí ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy odstoupení od smlouvy.

I přesto musím zde poděkovat, během všech možných jednání jsme potkali spoustu ochotných lidí, kteří ve svém volném čase nám byli nápomocni radou nebo jiným způsobem, velmi si pomoci vážím.

Velké díky patří i bývalému či současnému vedení Města Kolína, bez jejich stále podpory a osobní angažovanosti představitelů by jsme to asi už vzdali.

 

Podzim 2014:

 

A tým - 6. místo (23 bodů) potvrzení výsledků předcházející sezóny, z větší tréninkovou pílí a dacházkou by to mohlo být ještě lepší

Dorost - 11. místo (1 bod) sice zatím poslední místo v první sezóně této kategorie, ale hra rozhodně lepší než ukazují výsledky (ty příjdou), měl jsem větší obavy. Někteří už nakoukli i do "áčka", proto dorost máme, jen tak dál.

St. žáci - 1. místo (27 bodů) pro někoho překvapení, pro mě ne. Super, slušný fotbalový projev a to po této sezóně odejdou jen dva kluci do dorostu.

Ml. žáci - 12. místo (8 bodů) generační výměna, bude se to zlepšovat

Přípravka - kluci se rychle zlepšují, mají "povolaného" učitele

Jinak zatím nechápu nízkou účast na tréninku přes zimní sezónu, podařilo se zajistit slušné haly v rozumném čase a vše stojí dost finančních prostředků. Doufám, že si to uvědomíte a přístup se zlepší, děláte to hlavně pro sebe.

Poděkovaní patří FK Kolín a především Křečhoři za pokračující spolupráci a poskytnutí azylu.

 

Jinak se sejdeme v Kořenicích (příště snad už doma) na tradiční fotbálek 31.12. 2014, výkop 10.00 hodin. Následně zajištěno posezení  v restauraci "U Pavlíčků", vedle tradičních pochutin (např. zelená) se bude tentokrát podávat i kančí gulášek. Jsou zvání jak členové, tak příznivci Štítarského SK.

Všem Vám (i těm, kteří doma na fotbálek "náhodou" nedostanou vycházku) přeji do příštího roku vše nejlepší, ať se daří.

Láďa Zach