Úvod Dospělí Hřiště - podruhé

Hřiště - podruhé

Dovolím si aktualizovat předcházející článek ohledně rekonstrukce našeho hřiště:

1) ROP NUTS Střední Čechy - Výzva č. 82 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 - oblast volnočasových aktivit, náš projekt byl schválen k financování (celkem byly schváleny pouze čtyři projekty, vzhledem k počtu uchazečů to považuji za velký úspěch)

2) V současné době je nutné zajistit spolufinancování ve výši 15% celkové částky, výbor klubu již tuto zaležitost projednal s vedením Města Kolína, byla přislíbena okamžitá pomoc, bez zajištění spolufinancování nelze podepsat smlouvu s ROP

3) Dále jsme zadali vypracování prováděcí projektové dokumentace (musí být schválena ROP)

4) Vybrali jsme firmu, která nám bude organizovat výběrové řízení

5) Zároveň byly v prvním kole projednány kritéria k výběrovému řízení

6) Doložili jsme další doklady ohledně stavebního povolení

Toto jsou hlavní informace z poslední doby, ještě nejsme na konci cesty k uzavření smlouvy s ROP ohledně financování rekonstrukce našeho areálu, ale blížíme se.

Čeká nás ještě spousta vyřizování a práce, než se tak stane a následně kopnem do země.