Úvod Dospělí Hřiště...

Hřiště...

Jelikož se šíří několik "zaručených" zpráv, uvedu vše na pravou míru.

Současný stav hřiště: v případě příznivého klima půlka hřiště u kabin využívaná jako tréninková plocha, nicménně na jejím stavu se vyšší zatížení negativně projevuje. Druhá polovina hřiště ke vsi neustále pod vodou (spodní voda) za jakéhokoliv počasí. Mimo jiné se 28. 4. přes hřiště přehnal opětovně rozlitý Pekelský potok, i když v menší míře než před rokem.

Podniklé kroky k případné rekonstrukci: na naši žádost jsme obdrželi 26. 2. 2014 finanční příspěvek (200 000Kč) od Města Kolín k řešení našeho problému s hřištěm.
Na základě příspěvku jsme mohli nechat zpracovat projekt, který byl základní podmínkou pro předložení žádosti na ROP NUTS Střední Čechy - Výzva č. 82 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 - oblast volnočasových aktivit. Mimo projekt samozřejmě bylo třeba spousta dalších dokumentů (podání žádosti o stavební povolení, úprava nájemní smlouvy atd.), ale vše se podařilo během měsíce dát dohromady a žádost jsme 25. 3. 2014 odevzdali.
V měsíci dubnu FAČR vyhlásil investiční akci "Zelený trávník" ve spolupráci s MŠMT (max. finanční příspěvek 500 000Kč), rozhodli jsme se i v tomto případě vypracovat žádost a 20. 4. jsme ji také odevzdali.

O vyřízení těchto žádosti by se mělo rozhodnout do konce června.

V tomto týdnu jsem se sešel s poslancem Parlamentu ČR ing. Pavlem Čihákem, kterého jsem informoval o stavu areálu ve Štítarech a požádal ho o pomoc v hledání řešení.

O všech těchto krocích pravidelně informujeme zástupce Města Kolín.

V případě, že by nám někdo chtěl pomoci radou kam se a na koho dále obrátit nebo pomoci jinak, budeme za to vděčni.