Úvod Dospělí Reakce na článek z Kolínského deníku

Reakce na článek z Kolínského deníku

Vážený pane Volf.

Nejsem pravidelným čtenářem Kolínského deníku, ale dostala se ke mně informace o vašem článku ze dne 24. 1. 18 hodnotící prostředí kabin pro fotbalové rozhodčí na okrese Kolín. Jelikož, když máme doma nelichotivé první místo v „neoblíbenosti“, jsme nedostali prostor k vyjádření, tak jako ti „oblíbení“, dovolím si reagovat tedy touto formou.

Velmi mě zaskočilo vyjádření Zbyňka Trumpuse („Ve Štítarech je v kabině vždy nepořádek. Jestli se to vůbec dá nazvat kabinou pro rozhodčí.“). Zbyněk v minulém roce odpískal ve Štítarech nejvíc zápasů ze všech rozhodčích, ať dospělých nebo mládežnických, a nikdy nám o pořádku resp. úrovni kabin pro rozhodčí nesdělil žádnou výtku. Během roku jsme se několikrát spolu bavili i u piva, nikdy nepadlo o tom ani slovo. A včera jsem ho po delší době potkal a on byl sám velmi překvapen existencí vašeho článku resp. svým vyjádřením, které jednoznačně popřel. Nevím, co si o článku mám tedy myslet?

Mimochodem, ve vaší anketě o nejlepšího rozhodčího jsem přesto hlasoval pro Zbyňka Trumpuse, o kterém jsem přesvědčen, že nejen umí pískat, ale dělá to i bez vedlejších úmyslů. Proto mě velmi překvapuje průběžné první místo pana Viléma Löwa, snad kdyby se anketa jmenovala jinak, třeba „všehoschopný funkcionář a rozhodčí“, tak snad ano! Jinak musím vyzvednout v posledních letech zvyšující úroveň a korektnost rozhodčích, kteří to určitě nemají lehké, patří jim za to dík.

Ale zpět k podstatě vašeho článku. Samozřejmě je naše zázemí pro rozhodčí technicky nedostačující, velmi rádi bychom sjednali nápravu, ale vše bohužel nejde hned. Správně ve svém článku zmiňujete rekonstrukci areálu před dvěma roky, tato rekonstrukce byla financována z prostředků ROP Střední Čechy, ale týkala se pouze hrací plochy a okolí, které bylo po povodni 2013 trvale zaplavené a našemu klubu reálně hrozil zánik. Netýkala se tedy kabin resp. technického zázemí.

Přesto není pravda, jak zmiňujete, že vnitřní prostory zůstaly stejné. Během posledních let jsme postupně vyměnili střechu, elektroinstalaci, vybudovali nové sociální zařízení, opravili v havarijním stavu společenskou místnost a řešili dlouholetý problém s naprosto nevyhovujícím zdrojem vody.

Vzhledem k tomu, že naší prioritou je mládež, což není úplně zvykem, jsme při tom také investovali především do vybavení bezpečnostními brankami, sportovního vybavení, nemluvě o samotné finanční investici do činnosti mládeže např. zajištěním zimní přípravy v halách atd.. Bez priority mládeže budou i areály za sedm milionů brzy většinou prázdné.

Vše dle finančních možností klubu, věřím, že časem se i u nás dostane na šatny hráčů resp. rozhodčích.

Finanční možnosti našeho klubu nejsou velké, jsme závislí na podpoře a ta je ve sportu v dnešní době dosti nejistá. Příkladem může být podpora výkonnostního a mládežnického sportu od FAČR. V soutěži FAČR máme tým přípravky, mladších a starších žáků, dorostu a dospělých. V loňském roce jsme do konce února zaplatili za naše členy členské příspěvky na účet FAČR 20 500,- Kč, během roku pak dalších 4 200,- Kč, celkem 24 700,- Kč. Za startovné za dospělé (4000,- Kč) a rozhodčí jsme zaplatili dohromady v průběhu roku dalších cca 33 000,- Kč. Na oplátku jsme obdrželi od FAČR dotaci (použití se řídí danými pravidly) na konci září 28 475,- Kč (obdržení této dotace obsahuje vypracování žádosti o několika přílohách, podpis osmistránkové smlouvy, předběžné vyúčtování, závěrečná zpráva a konečné vyúčtování s přílohami). Výsledek cca -30 000 Kč,-!!!

Pro nás je jedinou jistotou podpora Města Kolín, bez ní bychom již neexistovali. Uvidíme do budoucna, jak se bude vyvíjet financování sportu například přímo z MŠMT pomocí programů jako „Můj klub“, kdy odpadá různé přerozdělování financí atd.. Samozřejmě pro kluby jako jsme my, které fungují na pouhé dobrovolnosti, je to čím dál větší administrativní zatížení.

Obávám se, že pan Radina má ve svém příspěvku na závěr vašeho článku pravdu.


S pozdravem

 

L. Zach – předseda Štítarský SK /do zítřejší valné hromady klubu/