Úvod Dospělí Příspěvky

Příspěvky

Ahoj,

v poslední době u jednotlivých družstev proběhl nebo někde probíhá výběr příspěvků za rok 2016, dovolím se stručně k tomu vyjádřit.

U aktivních hráčů byl pro rok stanoven na 1000,-Kč a u ostatních členů klubu 500,-Kč. Prostředky jsou možmé převést přímo na účet klubu  č. ú. 420057329/0800 nebo zaplatit jednotlivým vedoucím družstev popř. mně.

Níže uvádím základní důvody příspěvků:

a) jako klub jsme finančně zcela závislí na příspěvkách od Města Kolín. Letošní rok jsme obdrželi dva. Na údržbu areálu/poprve v historii, ale nepokryje všechny náklady spojené s údržbou/ a příspěvek na činnost /z toho žijem – platí se haly(cca 60 000,-Kč ročně), vybavení, spoluúčast na údržbě, investice do budovy kabin(je ve vlastnictví klubu), elektrika, rozhodčí, startovné atd./

b) příspěvek na údržbu - není nárokový, má souvislost s dotací na rekonstrukci areálu, kterou jsme zajistili, musí se projednat extra na radnici, není záruka každoročního schválení

příspěvek na činnostnárokový je, řídí se počtem členů klubu, ale po aféře  AFK a dalších, Město Kolín za člena klubu považuje pouze toho, kdo zaplatí členský příspěvek doložený daňovým dokladem na jméno člena, nestačí tedy jen doložit celkovou vybranou částku v účetnictví klubu popř. naší členskou základnu evidovanou u FAČR (cca 130 členů).

c) jen pro vaši informaci, klub musí za každého aktivního člena/hráči, vedoucí týmu, pořadatel atd./ zaplatit do konce února příspěvek FAČRu, dospělí 200,-Kč a mládež 100,-Kč. V letošním roce to bylo za klub cca 17000,-Kč, ke konci května nám byla přiznána FAČRem dotace cca 22000,-Kč, ale tato dotace nám rozhodnutím FAČRu nebyla vyplacena, nýbrž ponechána na podúčtu zřízeném FAČRem a jsou z ní strhávány pouze náklady na rozhodčí. Pokud by na podúčtu na konci roku něco zbylo, teprve nám to bude převedeno na účet. Takže náklady spojené s přestupy, žádostmi, disciplinárkou atd. hradíme během roku z klubového účtu např. včetně startovného před novou sezónou /např. tým dospělých ve III. třídě je za 4000,-Kč,-/

Klubu se dle mého názoru v posledních létech podařilo zlepšit fungování jak po sportovní tak i po stránce materiálních podmínek pro naši hlavní činnost. Je mi jasné, že se nepodaří 100% výběr od členů klubu, ale věřím, že většině záleží na budoucnosti klubu.

Tímto Vás žádám o uhrazení, příspěvek členů je nejen význačný zdroj finančních prostředků pro klub, ale bez něj nedostaneme ani podporu od Města Kolín, opakuji, na které jsme jednoznačně závislí!!!

Pokud má z Vás někdo zájem o přehled fungování a hospodaření klubu, není problém potřebné informace předložit.

Seznam členů k nahlédnutí ZDE

Díky