Úvod Dospělí POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážené členky a vážení členové klubu,
dovoluji si Vás pozvat na valnou hromadu klubu dne 19. 12. 2015 od 13. 30 hodin konané v restauraci „U Pavlíčků“.

Tímto Vás vyzývám a zároveň žádám k hojné účasti vzhledem k nutnosti změny právnického statutu klubu, zároveň k diskuzi o budoucích sportovních a společenských cílech klubu. Zároveň vyzývám zájemce, i z řad rodičů, o práci ve výboru klubu k jejich kandidatuře. Někteří stávající členové výboru klubu již nebudou kandidovat na další volební období.

Na stránce www.stitarskysk.cz budou k dispozici související dokumenty (program valné hromady, nové stanovy, plná moc), v případě vašich návrhů na změnu těchto dokumentů zašlete návrhy do 12. 12. 2015 emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně předneste pak osobně na valné hromadě.

V případě vaši neúčasti na valné hromadě, prosím o udělení plné moci k vašemu zastoupení jinému členu klubu, v kterého máte plnou důvěru.

Ladislav Zach, předseda

 

Ke stažení:

Pozvánka va valnou hromadu Štítarského SK

Návrh nových stanov Štítarského SK

Program valné hromady

Plná moc