Úvod Mládež Náborová akce

Náborová akce

Vážení přátelé,

v loňském roce byl uspořádán nultý ročník Sportovního náborového dne pro děti.
Vzhledem k velmi kladným ohlasům se též letos pořádá 1. ročník této akce, kde se setkávají kolínské sportovní kluby s rodiči a zejména s dětmi,

svými potencionálními členy (cílová skupina jsou děti ve věku 5 - 15 let). Náš klub Štítarský SK bude zde také prezentovat svou činnost.


Termín akce je středa 23.9. 2015 od 16. hodin na Karlově náměstí, které je oficiálně
pronajato.


Celá akce se koná pod záštitou Změny pro Kolín, která bude na náměstí mít malý
stánek - ovšem nejedná se o politický mítink, ve stánku budou podávány alko i nealko nápoje. Změna pro Kolín nebude akci oficiálně moderovat, rovněž nezazní žádné projevy. Celá akce je čistě na podporu a prezentaci kolínských klubů.

 

Těšíme se na setkání