Úvod

AktualityHřiště...

Jelikož se šíří několik "zaručených" zpráv, uvedu vše na pravou míru.

Současný stav hřiště: v případě příznivého klima půlka hřiště u kabin využívaná jako tréninková plocha, nicménně na jejím stavu se vyšší zatížení negativně projevuje. Druhá polovina hřiště ke vsi neustále pod vodou (spodní voda) za jakéhokoliv počasí. Mimo jiné se 28. 4. přes hřiště přehnal opětovně rozlitý Pekelský potok, i když v menší míře než před rokem.

Podniklé kroky k případné rekonstrukci: na naši žádost jsme obdrželi 26. 2. 2014 finanční příspěvek (200 000Kč) od Města Kolín k řešení našeho problému s hřištěm.
Na základě příspěvku jsme mohli nechat zpracovat projekt, který byl základní podmínkou pro předložení žádosti na ROP NUTS Střední Čechy - Výzva č. 82 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 - oblast volnočasových aktivit. Mimo projekt samozřejmě bylo třeba spousta dalších dokumentů (podání žádosti o stavební povolení, úprava nájemní smlouvy atd.), ale vše se podařilo během měsíce dát dohromady a žádost jsme 25. 3. 2014 odevzdali.
V měsíci dubnu FAČR vyhlásil investiční akci "Zelený trávník" ve spolupráci s MŠMT (max. finanční příspěvek 500 000Kč), rozhodli jsme se i v tomto případě vypracovat žádost a 20. 4. jsme ji také odevzdali.

O vyřízení těchto žádosti by se mělo rozhodnout do konce června.

V tomto týdnu jsem se sešel s poslancem Parlamentu ČR ing. Pavlem Čihákem, kterého jsem informoval o stavu areálu ve Štítarech a požádal ho o pomoc v hledání řešení.

O všech těchto krocích pravidelně informujeme zástupce Města Kolín.

V případě, že by nám někdo chtěl pomoci radou kam se a na koho dále obrátit nebo pomoci jinak, budeme za to vděčni.

 

Tým dospělých v nových dresech

V rámci sponzorského daru se podařilo zajistit pro tým dospělých nové dresy. Dar věnovala firma MTH Kolín s.r.o./ koncern ENERGIE AG TEPLO BOHEMIA s r.o zastoupená panem ředitelem Janem Hladíkem (horní řada druhý zleva).

Za sponzorský dar děkujeme a věříme v další spolupráci.

 


 

31. 12. 2013

Tradice se mají dodržovat, takže silvestrovský fotbálek bude.

Bohužel, naše hřiště je pod vodou a předpověď počasí neslibuje změnu, takže hrát se bude na hřišti v Kořenicích, aspoň se "někteří nekopové" nebudou zase vymlouvat na terén, jako každý rok.

Sraz je v 09.30 hod. a výkop v 09.45 hod.!!!

Ti, kteří se potřebujete déle rozcvičit, můžou dorazit dříve! Nás, co poslouchá "balón", se to samozřejmě netýká!!!

Úplně tradiční ale zůstává následný program v "Restauraci U Pavlíčků", takže doma nic neslibujte.

Všichni jste zváni!!!

 

 

Rok 2013

Za pár dní skončí rok 2013, tak bych Vám rád všem členům, trenérům, vedoucím, hráčům, rodičům a fanouškům jménem výboru Štítarského SK chtěl poděkovat za odvedené výkony či podporu našeho klubu v uplynulém roce.

Během roku se snažíme zásadní informace zvěřejňovat průběžně, tak připomenu ve stručnosti jen pár z nich.

Ty dobré:

- po třinácti letech tým dospělých postoupil do III. třídy a zatím v nové sezóně se pohybuje uprostřed tabulky. Doufám, že dalším přístupem k zimní přípravě i jarním zápasům III. třída ve Štítarech zůstane.

- u týmů mládeže(starší žáci, mladší žáci a přípravky) se podařilo udržet nastavenou úroveň ba dokonce došlo k průběžnému výsledkovému zlepšení, což samozřejmě není u mládeže nejdůležitější, ale jistě to bude kluky motivovat k dalšímu tréninku. Zde bych chtěl zvlášť poděkovat novým trenérům a vedoucím za jejich aktivní zapojení do činnosti klubu.

Ta nejhoší a možná světlo na konci tunelu:

- bohužel, po proběhlé povodni v červnu se naše hřiště dostalo v podstatě do nepoužitelného stavu a tak jsme byli schopni v omezené míře na lepší půlce hřiště u kabin trénovat a odehrát pár zápasů ml. žáků. Pro jarní zápasy týmu dospělých a starších žáků jsou zajištěny stávající náhradní hrací plochy, pro mladší žáky zkusíme ještě něco sehnat.

- 11. 11. bylo zástupcům klubu umožněno vystoupit na zasedání rady Města Kolína, v podstatě po dvou letech  kontaktů s MU Kolína. Zde jsme se obrátili se žádostí o pomoc, uvedli informace o činnosti resp. podmínkách našeho klubu a navrhli nejjednodušší řešení kritického stavu. Radní města tento záměr podpořili a přislíbili pomoc (více zápis na http://www.mukolin.cz/prilohy/ProgramyUsneseni/842/95124.vysledky_projednani_rady_mesta_kolina_11.11.2013.pdf nebo vyjádření zástupců města pro Kolínský press http://kolin.pres.cz/?page=clanek&rok=2013&idc=2168). Začátkem roku budeme město opětovně kontaktovat a uvidíme jak se situace bude dál posunovat.

 

Za nás za všechny v následujícím roce přeju Štítarskému SK návrat na svou "novou" hrací plochu, zasloužíme si to.

 

Do roku 2014 Vám všem přeju především pevné zdraví a spokojenosti v osobním životě.

 

 

 

Bezpečné branky

Dnešní den nám byly dodány bezpečné branky pro mládež (dodavatel "Fotbalove-branky.cz" zastoupený p. Mašatou). Finanční prostředky se nám podařilo zajistit ve spolupráci s Městem Kolín, od kterého jsme prostřednictvím "odboru školství, kultury a sportu"obdrželi dotaci 35 000Kč (celkové náklady jsou ve výši cca 42 000Kč). Nezbývá než poděkovat zúčastněným na této investici za přispění k větší bezpečnosti naší mládeže.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>

Strana 8 z 9