Úvod

AktualityHřiště počtvrté

Z nedostatku času jen krátce:

NOVÉ HŘIŠTĚ BUDE!!!

Podařilo se splnit všechny podmínky a již nic nebrání v započetí stavebních prací,

které začnou v nejbližších dnech.

Děkuju všem, kteří nám pomáhali, jednou o tom napíšu více.

 

Dorost

 

Z rodinných důvodů a pracovního vytížení se rozhodl ukončit činnost trenér Zděněk Piontek,

což považuji za obrovskou škodu, byl hlavním tahounem u nově vzniklého týmu dorostu.

Nezbývá, než Zděnkovi za vše poděkovat. V případě návratu, bude mít vždy dveře otevřené.

Druhý trenér Standa Odl bude ze zdravotních důvodů určitý čas nepřítomen, takže v současné

situaci převezme vedení tréninků zkušený trenér pan Lebeda Josef za pomoci vedoucí paní Jansové.

První trénink po jarních prázdninách bude 13.2. od 16.00 v hale OA jako doposud.

Doufám, že za větší účasti než dosud, sezóna se blíží.

 

Hřiště potřetí a podzim 2014

 

 

Dovolím si na konec roku stručně reagovat na poslední měsíce.

Hřiště:

1) 16. 10. 2014 jsme podepsali smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace na projekt "Víceúčelový areál ve Štítarech".

2) je ukončené výběrové řízení na zhotovitele

Sice jsou to pouze dva body, ale předcházelo tomu splnění sposty podmínek, administrativních úkonů a nebylo to vůbec jednoduché.

Nicméně nám stále k zahájení prací na rekonstrukci hřiště brání jedna nesplněná záležitost:

Jednou z podmínek pro čerpání dotace je dle pokynů pro příjemce dotace zajištění tzv. garance udržitelnosti, jež se týká příjemců dotace, kteří jsou neveřejnými subjekty. Vyplývá z ní pro náš fotbalový klub povinnost zajistit vrácení finančních prostředků z dotace v případě porušení jejích podmínek, a to buďto formou pojištění nebo bankovní záruky.

S ohledem na to, že náš fotbalový klub je neziskovou organizací, nepovedlo se garantovat udržitelnost projektu požadovanou formou bankovní záruky (nedisponujeme potřebným zastavitelným majetkem ani bonitou) nebo pojistky, oslovili jsme několik bankovních a pojistných subjektů.

Při přípravě projektu jsme spolupracovali s Městem Kolínem a bylo nám přislíbeno, že město bude maximálně spolupracovat na možnosti realizace daného projektu. Bohužel se nyní ukázalo, že dle našeho názoru nedostatečná zákonná úprava mající podobu ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, neumožňuje Městu Kolín poskytnout garanci – ve formě ručené. Zmíněné ustanovení totiž výslovně umožňuje obcím ručit za závazky jiných právnických osob, pouze pokud vyplývají ze smlouvy o úvěru, nikoli ze smlouvy o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že veškeré prostředky z dotace ROP SČ směřují do majetku Města Kolína, konkrétně do veřejně přístupného fotbalového hřiště, s ohledem na to, že prostředky na spolufinancování projektu poskytuje našemu klubu také Město Kolín, rozhodlo se Město Kolín zaručit udržitelnost projektu tím, že v případě zániku našeho fotbalového klubu (založeného již v roce 1932) nebo za jiných okolností, které by nám znemožnily plnit povinnosti tříleté udržitelnosti projektu, bude tyto povinnosti zajišťovat samo tím, že na svoje náklady zajistí výstupy projektu v podobě realizace účelu na který by případně byla čerpána dotčená dotace. Tedy, že zbudovaný víceúčelový areál ve Štítarech bude samo provozovat a udržovat, čímž preferenční smysl a účel poskytované dotace v rámci zajištění plnění projektu bude dle našeho názoru dostatečně zajištěn.

 

Na základě uvedených skutečností jsme požádali Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy o vyjímku při dokladování garance udržitelnosti, ale žádost byla zamítnuta.

Takže nám zbývá jen alternativní možnost doložení garance udržitelnosti třetí osobou a to ve formě zástavy nemovitého či movitého majetku ve prospěch ROP po dobu tří let. V současné době jsme v jednání s jedním kolínským subjektem ochotným nám v nelehké situaci pomoci, ale není to úplně jednoduché a bude to chtít svůj čas. V případě nedoložení garance udržitelnosti, bohužel hrozí ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy odstoupení od smlouvy.

I přesto musím zde poděkovat, během všech možných jednání jsme potkali spoustu ochotných lidí, kteří ve svém volném čase nám byli nápomocni radou nebo jiným způsobem, velmi si pomoci vážím.

Velké díky patří i bývalému či současnému vedení Města Kolína, bez jejich stále podpory a osobní angažovanosti představitelů by jsme to asi už vzdali.

 

Podzim 2014:

 

A tým - 6. místo (23 bodů) potvrzení výsledků předcházející sezóny, z větší tréninkovou pílí a dacházkou by to mohlo být ještě lepší

Dorost - 11. místo (1 bod) sice zatím poslední místo v první sezóně této kategorie, ale hra rozhodně lepší než ukazují výsledky (ty příjdou), měl jsem větší obavy. Někteří už nakoukli i do "áčka", proto dorost máme, jen tak dál.

St. žáci - 1. místo (27 bodů) pro někoho překvapení, pro mě ne. Super, slušný fotbalový projev a to po této sezóně odejdou jen dva kluci do dorostu.

Ml. žáci - 12. místo (8 bodů) generační výměna, bude se to zlepšovat

Přípravka - kluci se rychle zlepšují, mají "povolaného" učitele

Jinak zatím nechápu nízkou účast na tréninku přes zimní sezónu, podařilo se zajistit slušné haly v rozumném čase a vše stojí dost finančních prostředků. Doufám, že si to uvědomíte a přístup se zlepší, děláte to hlavně pro sebe.

Poděkovaní patří FK Kolín a především Křečhoři za pokračující spolupráci a poskytnutí azylu.

 

Jinak se sejdeme v Kořenicích (příště snad už doma) na tradiční fotbálek 31.12. 2014, výkop 10.00 hodin. Následně zajištěno posezení  v restauraci "U Pavlíčků", vedle tradičních pochutin (např. zelená) se bude tentokrát podávat i kančí gulášek. Jsou zvání jak členové, tak příznivci Štítarského SK.

Všem Vám (i těm, kteří doma na fotbálek "náhodou" nedostanou vycházku) přeji do příštího roku vše nejlepší, ať se daří.

Láďa Zach

 

 


 

 

Nová sezóna 2014-2015

 

V uplynulých týdnech začala pro některé naše týmy již nová sezóna, letos poprvé

i pro tým dorostu.

Vzhledem k stavu našeho hřiště bude zajištění tréninkových a zápasových podmínek opětovně složité,

ale snad se vše podaří.

Tímto bych chtěl požádat především další rodiče hráčů u mládežnických kategorií i fanoušky klubu

o zapojení při zabezpečení chodu jednotlivých týmů.

V této sezóně bude vedení klubu pokračovat se zajištěním spousty záležitostí ohledně rekonstrukce hřiště,

každou další pomoc přivítáme.

Hodně úspěchů a hlavně radost ze hry v nové sezóně.

 

Hřiště - podruhé

Dovolím si aktualizovat předcházející článek ohledně rekonstrukce našeho hřiště:

1) ROP NUTS Střední Čechy - Výzva č. 82 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.2 - oblast volnočasových aktivit, náš projekt byl schválen k financování (celkem byly schváleny pouze čtyři projekty, vzhledem k počtu uchazečů to považuji za velký úspěch)

2) V současné době je nutné zajistit spolufinancování ve výši 15% celkové částky, výbor klubu již tuto zaležitost projednal s vedením Města Kolína, byla přislíbena okamžitá pomoc, bez zajištění spolufinancování nelze podepsat smlouvu s ROP

3) Dále jsme zadali vypracování prováděcí projektové dokumentace (musí být schválena ROP)

4) Vybrali jsme firmu, která nám bude organizovat výběrové řízení

5) Zároveň byly v prvním kole projednány kritéria k výběrovému řízení

6) Doložili jsme další doklady ohledně stavebního povolení

Toto jsou hlavní informace z poslední doby, ještě nejsme na konci cesty k uzavření smlouvy s ROP ohledně financování rekonstrukce našeho areálu, ale blížíme se.

Čeká nás ještě spousta vyřizování a práce, než se tak stane a následně kopnem do země.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

Strana 7 z 8