Úvod

AktualityNáborová akce

Vážení přátelé,

v loňském roce byl uspořádán nultý ročník Sportovního náborového dne pro děti.
Vzhledem k velmi kladným ohlasům se též letos pořádá 1. ročník této akce, kde se setkávají kolínské sportovní kluby s rodiči a zejména s dětmi,

svými potencionálními členy (cílová skupina jsou děti ve věku 5 - 15 let). Náš klub Štítarský SK bude zde také prezentovat svou činnost.


Termín akce je středa 23.9. 2015 od 16. hodin na Karlově náměstí, které je oficiálně
pronajato.


Celá akce se koná pod záštitou Změny pro Kolín, která bude na náměstí mít malý
stánek - ovšem nejedná se o politický mítink, ve stánku budou podávány alko i nealko nápoje. Změna pro Kolín nebude akci oficiálně moderovat, rovněž nezazní žádné projevy. Celá akce je čistě na podporu a prezentaci kolínských klubů.

 

Těšíme se na setkání

 

 
 

Přípravka

dnes od 17,00 hod. je trénink na hřišti ve Štítarech.

PS

 

 

Něco špatného, pro něco dobrého!!!

Tak je to skoro přesně dva roky, co nás navštívila větší voda.

Dva roky také trvalo, než se nám začalo "zelenat" na lepší časy.

Hřiště bude pravděpodobně využitelné po dostatečném zakořenění travního porostu od září letošního roku, do té doby je "přísný zákaz vstupu" na hrací plochu.

Žádám Vás všechny o respektování zákazu a o pomoc při vymáhání dodržení zákazu i u "nedočkavé" veřejnosti !!!!

V případě nerespektování upozornění ze strany "nedočkavé" veřejnosti volejte správce areálu p. Kunáška /tel. 724 627 867/ popř. městskou policii /tel. 156/.

 

 

Tisková zpráva

 

 

Hřiště ve Štítarech se promění na víceúčelový areál

Fotbalový klub Štítarský SK obdržel dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy (výzva č. 82, číslo projektu CZ.1.15/3.2.00/82.01930) na kompletní rekonstrukci a dostavbu víceúčelového areálu ve Štítarech. Podepsaná smlouva s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy na dotaci ve výši 4,691 mil. korun je platná již od října 2014. Dotace z ROP činí 85% nákladů, na zbývajících 15% přispělo město Kolín.

Fotbalový klub Štítarský SK, jako investor, pracuje na projektu již od začátku roku 2014, a to přípravou projektové dokumentace. Jako zhotovitel projektové dokumentace byl vybrán pan M. Škorpík, který má zkušenosti s obdobnými projekty. K intenzivní práci na projektu přispěly poslední povodně v roce 2012 a opětovně menší v roce 2013. Hřiště bylo prakticky nepoužitelné. Cílem projektu „Víceúčelový areál ve Štítarech“ je rozšíření možností pro sportovní a volnočasové aktivity v Kolíně. Jedná se o rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště a vybudování nových prvků pro všechny generace – venkovních fitness prvků, lezecké stěny a dětského hřiště. Jedná se o stavbu pro volnočasové a sportovní aktivity na pozemku stávajícího fotbalového hřiště ve štítarském údolí, které je jediným volně přístupným sportovištěm (ve svém rozsahu) na území města Kolína. Kompletní rekonstrukce travnatého povrchu hřiště je základním předpokladem pro fungování celého areálu. Hřiště bude nejprve vyspádováno, poté budou následovat všechny konstrukční vrstvy včetně drenáží a poloautomatického systému závlah. Tím dojde k vyvýšení současného povrchu téměř o 50 cm. Tento fakt a systém drenáží garantuje odolnost proti případným dalším záplavám. Jistotu protipovodňových opatření dodá i protipovodňová stěna na břehu Pekelského potoka. Polovina hřiště bude osvětlena, čímž se prodlouží doba využitelnosti především v podzimních měsících. Samozřejmostí je zhotovení nových střídaček, ochranných sítí, fotbalových branek a trubkového oplocení.

Jelikož se jedná o víceúčelový areál, který spojuje generace, jsou součástí projektu i 4 venkovní fitness prvky, určené pro rekreační sportovce. Současné herní prvky dětského hřiště budou doplněny o další 4 a zároveň budou v prostoru podél potoka nově nainstalovány 2 lezecké stěny. Kromě nových prvků mohou návštěvníci využít i hřiště na petanque. Celý areál je dostupný pro cyklisty, pěší i automobily. Partnerem projektu je občanské sdružení M´am´aloca, které provozuje přilehlou stezku ze Štítar do Zibohlav.

Do projektu se zapojilo město Kolín nejen významným spolufinancováním ve výši téměř 800 tis. Kč, ale i ochotou při vyřizování nezbytných povolení pro přípravu i realizaci projektu. Město Kolín je také majitelem pozemků, na nichž bude realizace projektu probíhat. V březnu 2014 byly dokončeny všechny projektové dokumentace a byla podána žádost o dotaci. Zpracovatelem dotační žádosti je pan Jiří Stuchl z Českého Brodu. V průběhu příprav projektu a druhé poloviny roku 2014 byla vydána všechna potřebná povolení. Důležitým faktorem pro realizaci projektu bylo zajištění garance udržitelnosti projektu po dobu 3 let od ukončení fyzické realizace (dokončení stavby). Tuto podmínku dotace nám pomohla zajistit obecně prospěšná společnost Prostor plus z Kolína.

Dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení v listopadu 2014. Vítězem se stal Jan Březina z Červených Peček. Smlouva o dílo byla podepsána 30. 1. 2015. Od 2. 2. 2015, kdy bylo investorem předáno staveniště, začala úvodní fáze realizace. Dokončení stavebních prací se předpokládá do 10. 5. 2015.

Projektem bude zrekonstruováno hřiště s tradicí od roku 1932. Areál bude vhodný i pro pořádání společenských událostí jako jsou dětské dny, den záchranářů apod.

 

 

Hřiště počtvrté

Z nedostatku času jen krátce:

NOVÉ HŘIŠTĚ BUDE!!!

Podařilo se splnit všechny podmínky a již nic nebrání v započetí stavebních prací,

které začnou v nejbližších dnech.

Děkuju všem, kteří nám pomáhali, jednou o tom napíšu více.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Další > Konec >>

Strana 7 z 9